KOM OG SPIS FROKOST MED MENIGHEDSRÅDET

Vi har brug for dit input til at gøre kirkernes arbejde bedre og mest muligt relevant.

Hvad enten du deltager i gudstjenester, familieaktiviteter, koncerter, foredrag eller har helt andre interesser, vil vi gerne høre, hvad du mener om Ganløse og Slagslunde kirke. Derfor indbyder vi til menighedsmøde, hvor alle kan give deres besyv med. På mødet kan du høre lidt om kirkens aktiviteter og økonomi og få et indblik i, hvad kirkerne allerede tilbyder. Men først og fremmest vil vi gerne høre dine forslag til, hvad der er brug for i og omkring vores fælles kirker.

Menighedsmødet foregår i Rytterskolen umiddelbart efter højmessen søndag d. 17/11. Menighedsrådet er vært ved en let frokost i forbindelse med mødet.


JULEKONCERT MED VOKALGRUPPEN KOLORIT

GANLØSE KIRKE SØNDAG DEN 1. DECEMBER KL. 15.00

1. søndag i advent byder på et gensyn med Vokalgruppen Kolorit, som i år har fejret deres 30 års jubilæum med en række koncerter i ud- og indland. Koret markerer sig fortsat med et sprudlende og anderledes repertoire ‐ først og fremmest fra Latinamerika. Den fremmedartede musik er sat i relief af vort eget nordiske tonesprog ‐ i folkesangene, kor‐viserne og i den nordiske jazz. Vokalgruppen Kolorit ledes af Niels Græsholm, der også arrangerer en stor del af repertoiret.

Koncerten i Ganløse vil byde på velkendte julemelodier samt smagsprøver på Kolorits forskelligartede repertoire. Der er garanteret masser af julestemning og en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige.


FOREDRAG: MED LIVET SOM INDSATS

RYTTERSKOLEN TIRSDAG DEN 3. DECEMBER KL. 19-21

Victor Greve er feltpræst ved hæren med udsendelser i nogle af verdens farligste brændpunkter. 

Ud fra personlige oplevelser og erfaringer med krigens dilemmaer, fortæller han levende om sine udfordringer fra kampzonen samt den vanskelige hjemkomst, hvor han kom i orkanens øje, da han skulle have deltaget aktivt i krig og stod til fængsel på livstid.


TEOLOGI FOR LÆGFOLK
ET KURSUSFORLØB OVER FIRE LØRDAGE

Hvad er baggrunden for Det Gamle Testamente? Hvorfor er de fire
evangelier så forskellige? Hvor kommer trosbekendelsen fra, og hvad
betød Christian IV for kirken?

Kurset er for alle interesserede, uanset baggrund.

Læs mere her:Teologi for lægfolk 2020.pdf

Datoer: 25. januar, 29. februar, 28. marts, 25. april
Tid: 10-14
Sted: Frederiksborg Slotskirkes Sognegård, Frederiksværksgade 2B, Hillerød
Tilmelding: Senest 10. januar 2020 til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen,
ehl@km.dk, 4848 0719 / 2247 8984
Pris: Gratis, men medbring selv frokost.
Antal deltagere: 70


SIKKER MAIL TIL KIRKEKONTORET

I Slagslunde-Ganløse Pastorat passer vi på dine personoplysninger. Derfor indfører vi nu sikker formular; en ny måde at sende e-post helt sikkert. Hvis du vil kontakte kirkekontoret med personhenførbare oplysninger, bl.a. i forbindelse med dåb, vielser og medlemskab af folkekirken, kan du bruge nedenstående link. Med denne metode bruger du dit Nem-ID til at logge ind og sende en mail, og du får svar i din e-Boks.

Løsningen skal bruges til at sende sikre mails til kirkekontoret med. På sigt vil det også være muligt at kontakte kirkens præster med denne metode. Du kan stadig bruge vores almindelige mailadresser til andre henvendelser.

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7413