JULEKONCERT MED SLAGSLUNDEKORET


SLAGSLUNDE KIRKE MANDAG 9. DECEMBER KL 19.30


Slagslundekoret synger julen ind med julesange og nogle sange fra korets repertoire 2019.


RETTELSE TIL DEN NYE FOLDER

Desværre er der en fejl i gudstjenestelisten i den nye folder.

Højmessen nytårsdag den 1. januar kl. 16.00 er i GANLØSE kirke, ikke i Slagslunde Kirke.


KIRKEKONTORET LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR

 

Kirkekontoret er lukket fra og med juleaftensdag til og med onsdag den 1. januar.

Ved uopsættelige henvendelser kan præsterne kontaktes.


TEOLOGI FOR LÆGFOLK
ET KURSUSFORLØB OVER FIRE LØRDAGE

Hvad er baggrunden for Det Gamle Testamente? Hvorfor er de fire
evangelier så forskellige? Hvor kommer trosbekendelsen fra, og hvad
betød Christian IV for kirken?

Kurset er for alle interesserede, uanset baggrund.

Læs mere her:Teologi for lægfolk 2020.pdf

Datoer: 25. januar, 29. februar, 28. marts, 25. april
Tid: 10-14
Sted: Frederiksborg Slotskirkes Sognegård, Frederiksværksgade 2B, Hillerød
Tilmelding: Senest 10. januar 2020 til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, ehl@km.dk, 4848 0719 / 2247 8984
Pris: Gratis, men medbring selv frokost.
Antal deltagere: 70


SIKKER MAIL TIL KIRKEKONTORET

I Slagslunde-Ganløse Pastorat passer vi på dine personoplysninger. Derfor indfører vi nu sikker formular; en ny måde at sende e-post helt sikkert. Hvis du vil kontakte kirkekontoret med personhenførbare oplysninger, bl.a. i forbindelse med dåb, vielser og medlemskab af folkekirken, kan du bruge nedenstående link. Med denne metode bruger du dit Nem-ID til at logge ind og sende en mail, og du får svar i din e-Boks.

Løsningen skal bruges til at sende sikre mails til kirkekontoret med. På sigt vil det også være muligt at kontakte kirkens præster med denne metode. Du kan stadig bruge vores almindelige mailadresser til andre henvendelser.

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7413